Grafikas parodantis ŽARA, restoranas, UAB VAKARINĖ ŽARA įmonės pardavimo pajamas (apyvarta) kiekvienais metais nuo įkūrimo. ŽARA, restoranas, UAB VAKARINĖ ŽARA įmonės pardavimo pajamos, kurios yra deklaruojamos registro centrui. Grafike pateikta apyvarta eurais ir metai, kada buvo pasiektas esamas pelnas.Apyvarta EUR