ES PROJEKTAI

Svetainių www.visalietuva.lt ir www.imones.lt naujo paslaugų dizaino sukūrimas

ES lėšomis finansuojamo projekto tikslas - kurti bei diegti dizaino ir rinkodaros inovacijas įmonėje „We deliver“, UAB pristatant atnaujintas svetainių www.visalietuva.lt ir www.imones.lt paslaugas, taip stiprinant įmonės poziciją rinkoje.
 
Projekto siekiami rezultatai – dizaino ir rinkodaros inovacijų sukūrimas, taip sudarant palankias sąlygas investicijų skatinimui, naujų klientų pritraukimui ir įmonės pajamų augimui. Įgyvendinus projektą, kurio apimtyje numatoma pritaikyti inovatyvius dizaino ir rinkodaros sprendimus, tikimės, kad didės UAB „We deliver“ įmonės ir jos teikiamų paslaugų žinomumas, pardavimo pajamos, taip pat augs darbo našumas, padidės klientų ratas. 
 
Iš viso projekto biudžetas 88,5 tūkst. eur. Iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją pagal priemonę „Kūrybiniai čekiai COVID-19“ projektui skirta 66,375 tūkst. eurų, likusią – 22,125 tūkst. eurų sumą investuos pati įmonė.
 
Projekto trukmė yra vieneri metai. Projektas pradėtas įgyvendinti 2021 m. gruodį, o jį planuojame baigti 2022 m. gruodį.
 
 

UAB „We deliver“ e. komercijos modelio diegimas

ES lėšomis finansuojamo projekto tikslas – siekiant padidinti pajamų augimą, diegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu įmonės UAB „We deliver“ valdomose svetainėse visalietuva.lt ir imones.lt.
 
Projekto siekiami rezultatai – sistemos įdiegimas, kuri leistų nuotoliniu būdu valdyti klientų užklausas, kontaktinę informaciją ir komunikaciją, pardavimų bazę. Siekiama nauda klientams - struktūruota aplinka, kuri atvertų kelią paprastesnėms paslaugos teikimo formoms, naujam paslaugų vertinimui, vartotojų įtraukčiai, savo paslaugų ir prekių pozicionavimui, viešinimui; nauda vartotojams – kanalas, kuris leistų lengvai konvertuoti jų pastangas rasti tinkamą paslaugą ar produktą į sandorio sudarymą.
 
Iš viso projekto biudžetas 65 950,00 eur. Iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją pagal priemonę „E. komercijos modelis COVID-19“ projektui skirta 49 462,50 eurų, likusią – 16 487,50 eurų sumą investuos pati įmonė. Projekto trukmė yra vieneri metai.
 
Projektas pradėtas įgyvendinti 2022 m. vasarį, o jį planuojama baigti 2023 m. vasarį.