Grafikas parodantis Žanos Kasperovič vertimų biuras, UAB KASPANA įmonės pardavimo pajamas (apyvarta) kiekvienais metais nuo įkūrimo. Žanos Kasperovič vertimų biuras, UAB KASPANA įmonės pardavimo pajamos, kurios yra deklaruojamos registro centrui. Grafike pateikta apyvarta eurais ir metai, kada buvo pasiektas esamas pelnas.Apyvarta EUR