Grafikas parodantis VAŽIUOJAM SU BRONIUM, UAB įmonės pardavimo pajamas (apyvarta) kiekvienais metais nuo įkūrimo. VAŽIUOJAM SU BRONIUM, UAB įmonės pardavimo pajamos, kurios yra deklaruojamos registro centrui. Grafike pateikta apyvarta eurais ir metai, kada buvo pasiektas esamas pelnas.



Apyvarta EUR