Grafikas parodantis TOMOGRAFIJA, UAB klinika įmonės pardavimo pajamas (apyvarta) kiekvienais metais nuo įkūrimo. TOMOGRAFIJA, UAB klinika įmonės pardavimo pajamos, kurios yra deklaruojamos registro centrui. Grafike pateikta apyvarta eurais ir metai, kada buvo pasiektas esamas pelnas.Apyvarta EUR