Grafikas parodantis STIKMETA, UAB Vilniaus filialas įmonės pardavimo pajamas (apyvarta) kiekvienais metais nuo įkūrimo. STIKMETA, UAB Vilniaus filialas įmonės pardavimo pajamos, kurios yra deklaruojamos registro centrui. Grafike pateikta apyvarta eurais ir metai, kada buvo pasiektas esamas pelnas.Apyvarta EUR