Grafikas parodantis RIETAVO ŽIRGYNAS, VšĮ įmonės pardavimo pajamas (apyvarta) kiekvienais metais nuo įkūrimo. RIETAVO ŽIRGYNAS, VšĮ įmonės pardavimo pajamos, kurios yra deklaruojamos registro centrui. Grafike pateikta apyvarta eurais ir metai, kada buvo pasiektas esamas pelnas.Apyvarta EUR