Grafikas parodantis PIRTIES NAMAI, UAB EMPATIJA įmonės pardavimo pajamas (apyvarta) kiekvienais metais nuo įkūrimo. PIRTIES NAMAI, UAB EMPATIJA įmonės pardavimo pajamos, kurios yra deklaruojamos registro centrui. Grafike pateikta apyvarta eurais ir metai, kada buvo pasiektas esamas pelnas.Apyvarta EUR