Grafikas parodantis METALO CENTRAS, UAB įmonės pardavimo pajamas (apyvarta) kiekvienais metais nuo įkūrimo. METALO CENTRAS, UAB įmonės pardavimo pajamos, kurios yra deklaruojamos registro centrui. Grafike pateikta apyvarta eurais ir metai, kada buvo pasiektas esamas pelnas.Apyvarta EUR