Grafikas parodantis LANGŲ BAZĖ, UAB AGILĖS PROJEKTAI įmonės pardavimo pajamas (apyvarta) kiekvienais metais nuo įkūrimo. LANGŲ BAZĖ, UAB AGILĖS PROJEKTAI įmonės pardavimo pajamos, kurios yra deklaruojamos registro centrui. Grafike pateikta apyvarta eurais ir metai, kada buvo pasiektas esamas pelnas.