Grafikas parodantis Aušros Vartų ligoninė, UAB ASPERSUS įmonės pardavimo pajamas (apyvarta) kiekvienais metais nuo įkūrimo. Aušros Vartų ligoninė, UAB ASPERSUS įmonės pardavimo pajamos, kurios yra deklaruojamos registro centrui. Grafike pateikta apyvarta eurais ir metai, kada buvo pasiektas esamas pelnas.Apyvarta EUR