Aplinkos apsauga Biržuose

Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentas, Biržų r. agentūra

Rotušės g. 10, BIRŽAI
Tel. (450) 33417, www.prd.am.lt

Valstybinė aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo kontrolė regione.

www.telgesa.lt